Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Vanaf 1 januari 2019 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling veranderd. Om professionals te helpen de goede afwegingen te maken, is er per beroepsgroep een afwegingskader ontworpen. Vanaf 1 januari 2019 is iedere professional wettelijk verplicht deze te gebruiken. Aan de hand van vijf stappen en een afwegingskader wordt bepaald of een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling gebruikt Kies voor de Kinderen de meldcode en doet na het doorlopen van de stappen eventueel een melding bij Veilig Thuis. Uiteraard worden ouders, in dat geval, hierover geïnformeerd. Meer weten over de meldcode? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode